Snabba och flexibla!

Nordic Finance är en modern finanspartner som hjälper till hela vägen: från idé till finansierat objekt. Kunden kan själv eller med hjälp av Nordic Finance hitta rätt objekt eller utrustning. Därefter sköter och administrerar Nordic Finance allt kring affären.

  • {tag_name_nolink}
  • {tag_name_nolink}
  • {tag_name_nolink}
  • {tag_name_nolink}

Nordic Finance har ett liknande tankesätt när det gäller finansiering som vi när det gäller marknadsföring. Vi anpassar vårt erbjudande och våra tjänster efter kundens behov. Vill kunden ha en produkt eller tjänst vid ett enskilt tillfälle eller som Nordic Finance ett helhetsåtagande så löser vi det på bästa sätt för kunden.

Till Nordic Finance har vi tagit fram en grafisk profil med tillhörande manual som har varit och är ett viktigt verktyg för att behålla varumärkets tydlighet. Det är lätt att en profil, i mindre företag utan marknadsavdelning, börjar spreta och bli urvattnad. Risken är att vid varje ny kontakt med tryckeri, webbtjänsteleverantörer, inredare etcetera så tolkas och skapas en ny variant på profilen om det inte finns något att hålla sig i. 

Nordic Finance använder Adobe Business Catalyst dels för sin hemsida och dels för att hantera utskick av nyhetsbrev. Efter att vi har skapat och implementerat mallar går Nordic Finance in själva och skapar nya kampanjer och får automatiskt uppföljningar.

"Formpartner har känslan för oss som kund. De har en bred kunskap och ett stort intresse av att utveckla sig själva och sin uppdragsgivare... " - Christian Hanson, VD

Tillsammans med PositionEtt har vi skapat en Webbapplikation för Nordic Finance återförsäljare. Här har vi designat och kravställt applikationen medan PositionEtt har integrerat mot affärssystemet som är byggt i FileMaker.

Till Nordic Finance har vi bl.a. gjort:
  • Grafisk Profil
  • Trycksaker, (broschyrer, flyers, roll-ups etc.)
  • Företagswebb,
  • Webbapplikation för mobila enheter.