Strategi

"People who say it cannot be done should not interrupt those who are doing it" - Old Chinese proverb

Planera

Vi vill inte bara bygga webbplatser, vi vill skapa förutsättningar för framgångsrika företag på Webben. Dagens webb- och app-lösningar är ofta komplexa och komplicerade, vi hjälper er att fokusera på kärnverksamheten och tar hand om det krångliga. För att kunna lyckas är det viktigt med en fokuserad handlingsplan. Vårt erfarna team hjälper till att skapa en denna handlingsplan. Den baserar vi på s.k Casestudies, beprövade metoder, detaljerade wireframes och ramverk, flödesscheman etc.

Workshops

Att komma fram till en detaljerad handlingsplan sker inte över en natt. I själva verket krävs det noggrann planering och samverkan. Anpassade och komplicerade Webb-projekt kräver arbetsmöten där vårt team deltar aktivt tillsammans med er för fånga upp krav och behov både för dagens och för morgondagens affärer. Detta resulterar i design och tekniska specifikationer som möjliggör för oss att nå projektets mål.

Iterativ process

När vi identifierat behov och krav skapar vi en kravlista som vi arbetar efter där vi tillsammans med er prioriterar och justerar efter arbetets gång. Vi delar upp arbetet och återkommer med "körbara" versioner av vår lösning under arbetets gång för att på sätt bl.a. fånga upp missförstånd, förändringar och önskemål på ett tidigt stadium. Detta sätt möjliggör även för personer utan teknisk bakgrund att aktivt delta i utvecklingsarbetet. Detta iterativa (agila) arbetssätt är uppskattat och har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att arbeta på.